Úvod Organizační struktura Metodika Tabulky NIR Grafy Dokumenty Aproximativní inventura Odkazy ETS   

Výsledky inventarizací za roky 1990 až 2021

Aktualizováno: 18.04.2024 13:30 SEČ (pravidelná aktualizace)

Veškeré hodnoty jsou uváděny včetně LULUCF


Emise skleníkových plynů v sektorovém členění v ČR (kt CO2 ekv.)

Emise skleníkových plynů v členění po plynech v ČR (kt CO2 ekv.)

Podíly skleníkových plynů v roce 2021

Emise CH4 (Gg CH4)

Emise N2O (Gg N2O)

Aktuální emise F-plynů (kt CO2 ekv.)