Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: TOMH0
Identifikace ISKO: 1750
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 30.03.2011
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 30.03.2011
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 30.03.2011
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 30.03.2011
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 30.03.2011
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 14d 30.03.2011
1 1 V [vanad] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Cr [chrom] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Fe [železo] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Ni [nikl] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Cu [měd] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Zn [zinek] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 As [arsen] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Cd [kadmium] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Pb [olovo] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 Hg [rtuť] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hana.miturova@zuova.cz