Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMHT
Detail
531954
ZÚ, SMOva
(1715)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
2,3 1,9 4,5 2,9 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TOMH0
Detail
921355
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 0,8 3,4 2,2 1,1 1,1 2,8 6,5 11,2 1,7 1,5 6,8 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88
TOPU0
Detail
831353

(1722)
Ostrava-Poruba IV.
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,7 1,0 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,1 0,7 0,3 0,3 0,5 0,4 0,29 12
3 3 3 3 0,3 2,00 0
TOPO0
Detail
150849
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,7 1,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 0,3 0,9 0,4 0,3 0,7 0,6 0,92 182
45 46 46 45 0,3 2,78 2
TOPO5
Detail
151201
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,6 1,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 0,3 0,9 0,3 0,2 0,6 0,5 0,78 183
45 46 46 46 0,3 2,97 0
TOPR0
Detail
151098
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,5 1,9 0,8 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,7 0,8 1,2 0,7 1,1 0,9 0,4 0,9 0,8 1,19 205
50 50 53 52 0,5 2,48 2
TOPR5
Detail
151232
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,7 1,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 1,7 0,5 1,0 0,6 0,4 1,1 0,8 0,90 183
45 46 46 46 0,5 2,51 0
TORET
Detail
531917
ZÚ, SMOva
(1712)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
4,0 2,3 2,9 3,1 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TORE0
Detail
921375
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,7 1,1 1,1 2,4 1,1 0,5 2,9 2,9 2,0 1,0 1,3 2,6 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88