Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: TOPU0
Identifikace ISKO: 1722
Lokalita: Ostrava-Poruba IV.
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
V sídlištní zástavbě, od komunikace odděleno blokem domů, průmyslová zóna vzdálenější v sektoru JV. Registrace z roku 2004-2005 je v součastnosti 7d/1M z důvodů historie uložení.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1M 01.01.2008
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1M 01.01.2008
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1M 01.01.2008
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1M 01.01.2008
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1M 01.01.2008
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1M 01.01.2008
1 1 Al [hliník] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2005 31.12.2005
1 1 Al [hliník] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
1 1 V [vanad] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2005 31.12.2005
1 1 V [vanad] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
1 1 Cr [chrom] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Cr [chrom] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
1 1 Mn [mangan] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Mn [mangan] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
1 1 Fe [železo] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Fe [železo] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
1 1 Ni [nikl] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Ni [nikl] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 03.01.2006 31.12.2007
1 1 Cu [měd] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Cu [měd] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
1 1 Zn [zinek] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Zn [zinek] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
1 1 As [arsen] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 As [arsen] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 03.01.2006 31.12.2007
1 1 Cd [kadmium] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Cd [kadmium] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 03.01.2006 31.12.2007
1 1 Pb [olovo] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2004 31.12.2005
1 1 Pb [olovo] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 03.01.2006 31.12.2007
1 1 Hg [rtuť] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d/1M 01.01.2005 31.12.2005
1 1 Hg [rtuť] XRF [rtg-fluorescence] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 09.01.2006 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hana.miturova@zuova.cz