As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMHT
Detail
531951
ZÚ, SMOva
(1715)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
7,7 8,4 12,3 9,5 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TOMH0
Detail
921363
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,1 1,0 1,5 1,1 1,6 1,5 3,4 5,4 4,0 1,2 1,4 4,2 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88
TOPU0
Detail
831350

(1722)
Ostrava-Poruba IV.
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,7 2,6 2,1 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 2,3 0,7 2,5 0,4 0,6 1,3 1,2 0,90 12
3 3 3 3 0,9 2,08 0
TOPO0
Detail
150852
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,7 3,4 1,6 1,2 1,2 0,8 0,7 0,9 1,3 1,5 3,7 1,5 2,9 1,1 1,0 2,2 1,8 1,82 182
45 46 46 45 1,2 2,50 2
TOPO5
Detail
151198
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
3,1 3,1 1,5 0,9 1,1 0,7 0,6 0,7 1,0 1,3 3,3 1,4 2,5 0,9 0,8 1,9 1,5 1,58 183
45 46 46 46 1,0 2,69 0
TOPR0
Detail
151089
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,7 3,4 2,8 2,1 1,8 1,3 1,3 1,7 2,0 2,9 6,0 3,6 3,3 1,7 1,7 4,2 2,7 2,05 205
50 50 53 52 2,1 2,07 2
TOPR5
Detail
151229
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
4,0 3,8 2,7 1,6 1,8 1,4 1,1 1,4 2,0 2,9 5,9 3,5 3,5 1,6 1,5 4,1 2,7 2,15 183
45 46 46 46 2,0 2,31 0
TORET
Detail
531914
ZÚ, SMOva
(1712)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
8,7 10,8 10,1 9,8 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TORE0
Detail
921383
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 1,0 1,3 1,3 1,8 0,9 2,7 4,9 3,0 1,1 1,3 3,5 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88