Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMHT
Detail
531972
ZÚ, SMOva
(1715)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
28,4 13,4 6,5 16,2 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TOMH0
Detail
921359
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
6,4 1,1 1,6 2,6 4,4 2,9 4,8 8,3 6,7 3,0 3,3 6,6 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88
TOPU0
Detail
831365

(1722)
Ostrava-Poruba IV.
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,7 2,0 1,5 1,4 0,8 2,0 1,9 2,9 2,7 2,0 3,5 2,8 2,1 1,4 2,5 2,8 2,2 0,72 12
3 3 3 3 2,0 1,47 0
TOPO0
Detail
150840
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,7 1,8 0,9 0,9 0,5 0,4 0,2 0,6 0,7 0,9 1,2 0,4 1,5 0,6 0,5 0,8 0,8 1,01 182
45 46 46 45 0,5 2,72 2
TOPO5
Detail
151207
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,8 1,3 0,8 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,4 1,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,89 183
45 46 46 46 0,4 2,36 0
TOPR0
Detail
151092
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,9 3,5 2,3 1,6 1,7 1,1 1,2 1,5 1,7 3,3 4,7 2,9 2,9 1,5 1,5 3,6 2,4 2,43 205
50 50 53 52 1,7 2,28 2
TOPR5
Detail
151238
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
2,3 2,8 1,6 1,4 0,9 0,7 0,7 1,0 1,0 2,2 4,1 1,7 2,2 1,0 0,9 2,6 1,7 1,99 183
45 46 46 46 1,0 2,71 0
TORET
Detail
531935
ZÚ, SMOva
(1712)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
493,2 3,9 3,1 174,0 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TORE0
Detail
921387
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,3 0,5 0,8 1,7 1,9 1,7 3,8 4,6 4,7 1,5 1,8 4,4 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88