Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMHT
Detail
531975
ZÚ, SMOva
(1715)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
52,0 41,4 66,4 53,8 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TOMH0
Detail
921367
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
32,1 61,7 103,9 101,7 40,8 39,3 73,2 192,7 325,5 65,9 60,9 197,2 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88
TOPU0
Detail
831368

(1722)
Ostrava-Poruba IV.
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
27,0 25,7 14,8 9,0 14,5 3,4 9,3 6,9 11,7 11,5 23,1 3,9 22,4 9,0 9,3 12,7 13,3 7,74 12
3 3 3 3 10,9 1,95 0
TOPO0
Detail
150846
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
28,2 40,8 16,0 13,8 11,0 7,2 7,6 11,0 13,9 20,3 29,4 9,3 27,9 10,7 10,8 19,7 17,2 22,76 182
45 46 46 45 10,2 2,72 2
TOPO5
Detail
151204
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
22,2 36,7 15,0 11,8 9,7 6,0 6,0 9,3 12,1 18,1 25,2 8,5 24,2 9,2 9,1 17,2 14,9 19,39 183
45 46 46 46 8,7 2,86 0
TOPR0
Detail
151101
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
24,9 47,9 36,9 22,4 29,6 18,3 20,0 14,1 23,3 36,0 45,4 23,0 36,4 23,6 19,1 34,5 28,3 22,63 205
50 50 53 52 21,3 2,11 2
TOPR5
Detail
151235
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
35,3 49,1 27,3 25,1 16,4 18,9 18,9 13,1 19,6 35,3 55,8 19,0 36,8 20,1 17,2 36,5 27,6 25,07 183
45 46 46 46 19,7 2,28 0
TORET
Detail
531938
ZÚ, SMOva
(1712)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
66,9 55,6 92,7 72,4 ~ 15
15 0 0 0 ~ ~ 273
TORE0
Detail
921395
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
42,1 80,2 88,8 92,3 94,6 36,4 97,9 115,1 126,6 70,4 74,8 113,1 ~ 20
1 6 7 6 ~ ~ 88