Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: PKLS0
Identifikace ISKO: 1693
Lokalita: Klatovy soud
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Plzni,Centr.lab.Klatovy
Plzeňská 165
339 56 Klatovy
Tel.: 376370621
Fax:.: 376370621
E-mail: krysl@zuplzen.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
15m od budovy soudu v parku, blízko středu města. Od 1.4.1994 - 30m od budovy soudu v parku na otevřené ploše, v blízkosti středu města.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 03.07.2000
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Cu [měd] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.10.2008 31.12.2009
1 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.07.1998 31.12.2005
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Plzni-centr.lab.Klatovy
Plzenská 165
33956 Klatovy
Tel.: 376370621
Fax:.: 376370621
E-mail: lab.klatovy@zuplzen.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Plzni-Centr.lab.Klatovy
Plzeňská 165
33956 Klatovy
Tel.: 376370621
Fax:.: 376370621
E-mail: lab.klatovy@zuplzen.cz