As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PKLS0
Detail
511329

(1693)
Klatovy soud
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,4 2,6 2,3 1,7 1,7 1,8 1,5 1,8 1,9 1,4 1,4 1,5 2,4 1,7 1,7 1,4 1,8 0,39 316
70 67 87 92 1,8 1,23 8