Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PKLS0
Detail
511338

(1693)
Klatovy soud
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,5 2,5 1,8 2,5 2,9 3,0 3,3 2,8 2,9 3,1 2,4 2,9 2,2 2,8 3,0 2,8 2,7 0,59 316
70 67 87 92 2,7 1,24 8