Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PKLS0
Detail
511332

(1693)
Klatovy soud
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,5 0,5 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,14 316
70 67 87 92 0,6 1,24 8