Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PKLS0
Detail
511341

(1693)
Klatovy soud
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
4,6 6,6 9,4 11,2 7,3 8,8 7,3 6,8 7,8 4,4 6,4 5,2 7,1 9,1 7,3 5,3 7,2 2,13 316
70 67 87 92 6,9 1,36 8