Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 17.12.2021 03:45 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: URVH
Název: Rudolice v Horách
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec (ZÚJ): Hora Svaté Kateřiny
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 34´ 47.402" sš 13° 25´ 10.222" vd
Nadmořská výška: 840 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Náhorní rovina, otevřená krajina, mimo obydlenou obec, travnatý povrch.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active URVHA Automatizovaný měřicí program
active URVHD Měření pasivními dosimetry a aktivními samplery
inactive URVHM Manuální měřicí program
inactive URVHP Měření PAHs
inactive URVH0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 06.10.1995 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality