Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 01.04.2021 04:35 SELČ


Základní údaje
Kód: URVHM
Identifikace ISKO: 1282
Lokalita: Rudolice v Horách
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Nový typ měřící budky - měřící budka byla v roce 2007 odvezena.. PM10 je měřena stále na měřícím programu URNH0 - jiný přístroj (10-Thermo ESM Andersen, FH95kF), měření přístrojem 12(Digitel Elektronik, DNA-80) bylo 14.7.2009 ukončeno.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 2 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 7d 01.01.1994 31.12.2006
2 2 1 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1997 31.12.2003
2 2 12 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2004 14.07.2009
1 1 6 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 7d 01.01.1994 31.12.2006
2 2 6 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1997 31.12.2003
1 1 0 SO₄²⁻ [síranové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 7d 01.01.1994 31.12.2006
1 1 0 HNO₃ [kyselina dusičná] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 7d 01.01.1994 31.12.2006
1 1 0 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 7d 01.01.1994 31.12.2006
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565301052
 
E-mail: jaroslav.pekarek@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 472 706 050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz