Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.05.2023 04:39 SELČ


Základní údaje
Kód: URVHA
Identifikace ISKO: 1317
Lokalita: Rudolice v Horách
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS, Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004
1 1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.07.2006
1 1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.07.2006
1 1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.07.2006
1 1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.07.2006
1 1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.07.2006
1 1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.07.2006
1 1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.07.2006
1 1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.07.2006
1 1 97 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 97 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 06.10.1995 31.12.2003
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 10min 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 06.10.1995 31.12.2003
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 06.10.1995 31.12.2003
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 06.10.1995 31.12.2003
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 06.10.1995 31.12.2003
1 1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 20.10.1995 31.12.2003
1 1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 06.10.1995 19.10.1995
1 1 29 BZN [benzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2013
1 1 29 BZN [benzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 31.12.2003
1 1 29 TLN [toluen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.07.2013
1 1 29 TLN [toluen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 31.12.2003
1 1 29 EBZN [etylbenzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.07.2013
1 1 29 EBZN [etylbenzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 31.12.2003
1 1 29 OXY [o-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.07.2013
1 1 29 OXY [o-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 31.12.2003
1 1 29 MXY [m-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.07.2013
1 1 29 MXY [m-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 31.12.2003
1 1 29 PXY [p-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.07.2013
1 1 29 PXY [p-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 31.12.2003
1 1 34 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 30.06.2006
1 1 34 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1996 31.12.2003
1 1 34 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.10.2004 30.06.2006
1 1 34 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 30.06.2006
1 1 34 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1996 31.12.2003
1 1 34 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.10.2004 30.06.2006
1 1 34 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 30.06.2006
1 1 34 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 30.06.2006
1 1 34 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 30.06.2006
1 1 34 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 30.06.2006
1 1 45 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.03.1997 31.12.2003
1 1 49 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2008
1 1 49 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1999 31.12.2003
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.03.1997 31.12.2003
1 1 40 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 04.03.1997 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz