Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 01.04.2021 04:35 SELČ


Základní údaje
Kód: URVH0
Identifikace ISKO: 1412
Lokalita: Rudolice v Horách
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Odběr 24hod v intervalu <1d, 1d, 0>.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 12 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 10 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2009 14.12.2010
1 1 12 V [vanad] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 30.12.2003
1 1 12 Cr [chrom] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 12 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 10 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2005 14.12.2010
1 1 12 Fe [železo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 30.12.2004
1 1 12 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 10 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2005 14.12.2010
1 1 12 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 10 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2005 14.12.2010
1 1 12 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 10 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2005 14.12.2010
1 1 12 Se [selen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 12 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 10 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2005 14.12.2010
1 1 12 Sb [antimon] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 30.12.2004
1 1 12 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 31.12.2004
1 1 10 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2005 14.12.2010
1 1 12 Pb208/206 [poměr izotopů 208Pb/206Pb] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] number Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 30.12.2003
1 1 12 Pb207/206 [poměr izotopů 207Pb/206Pb] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] number Ne Ne 0 N N N N N N 1d/5d 12.09.1996 30.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz