Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: JJIHA
Lokalita: Jihlava
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 66,2
2 20.02.2018 06:00 53,3
3 02.03.2018 06:00 51,0
4 03.03.2018 06:00 64,3
5 04.03.2018 06:00 70,2
6 30.04.2018 06:00 50,2
7 17.10.2018 06:00 55,8
8 18.10.2018 06:00 65,5
9 19.10.2018 06:00 71,9