Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: JJIHA
Identifikace ISKO: 1477
Lokalita: Jihlava
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 10min 04.04.2004 08.11.2021
L1 D1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 25 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 26 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004 08.11.2021
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.2003 31.12.2003
L1 D1 28 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 10.06.2004 31.12.2012
L1 D1 28 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 10.06.2004 31.12.2012
L1 D1 28 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 10.06.2004 31.12.2009
L1 D1 28 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 10.06.2004 31.12.2009
L1 D1 28 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 10.06.2004 31.12.2009
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 15.10.2004 08.11.2021
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 15.10.2004 08.11.2021
L1 D1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 15.10.2004 08.11.2021
L1 D1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 15.10.2004 08.11.2021
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006 08.11.2021
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2010 08.11.2021
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006 08.11.2021
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2010 08.11.2021
L1 D1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 04.04.2004 08.11.2021
L1 D1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 15.10.2004 01.03.2015
L1 D1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2005 01.03.2015
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 04.04.2004 08.11.2021
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 10.06.2004 08.11.2021
L1 D1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 04.04.2004 08.11.2021
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421044
 
E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz