Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: JJIH
Název: Jihlava
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Obec (ZÚJ): Jihlava
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 24´ 5.746" sš 15° 36´ 36.885" vd
Nadmořská výška: 502 m
Doplňující údaje
Terén: spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V areálu školy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active JJIHA Automatizovaný měřicí program
active JJIHD Měření pasivními dosimetry a aktivními samplery
inactive JJIHP Měření PAHs
active JJIH0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 03.10.2003 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality