Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 23.03.2023 10:14 SEČ

Hodnoty z imisních monitorovacích stanic, ze kterých jsou naměřené koncentrace dodávané do celostátní databáze ISKO (Informační systém kvality ovzduší).

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu
2023 - dodavatel dat do ISKO
ČHMÚ
Ostatní
2022 - dodavatel dat do ISKO
ČHMÚ
Ostatní
Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O₃ a AOT40
2023 - dodavatel dat do ISKO
ČHMÚ
Ostatní
2022 - dodavatel dat do ISKO
ČHMÚ
Ostatní

Přehled překročení (cílových) imisních limitů za předchozí roky je uveden v  tabelárních ročenkách , stejně jako informace o překročení ročních imisních limitů.


Informování veřejnosti o úrovni znečištění olovem a benzenem

Klouzavé průměrné koncentrace za 12 měsíců

01.09.2021 - 01.09.2022 - dodavatel dat do ISKO
ČHMÚ
Ostatní