Přehled automaticky generovaných webových stránek


ISKO - Informační systém kvality ovzduší

Index znečištění

Index kvality ovzduší
Index kvality ovzduší - mobilní verze

Karty lokalit

Karty lokalit - imise
Karty lokalit - srážky

Počty lokalit

Počty lokalit - imise

Naplnění databáze - data

Operativní data - imise
Verifikovaná data - imise
Verifikovaná data - srážky

Naplnění databáze - flagy

Operativní flagy - imise
Verifikované flagy - imise
Verifikované flagy - srážky

Překročení limitů

Překročení limitů - imise

Výtěžnost dat

Výtěžnost dat

Tabelární přehledy

Automatické stanice
Manuální stanice

Nepravděpodobné hodnoty

Přehled nepravděpodobných denních hodnot v databázi
Přehled nepravděpodobných denních hodnot v databázi určených porovnánáním veličin

Smogový varovný a regulační systém

Trendy vývoje aktuálních koncentrací
Podpora regulačních řádů

Neplatné denní průměry

Počet neplatných dnů

EMIS - Informační systém emisních zdrojů

Karty

Zdroje znečištění
Spalovny

Univerzální reporty

Imise
Srážky
Emise