Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TORO0
Detail
1021748
ZÚ, SMOva
(1942)
Ostrava Radvanice OZO
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
60,4 50,5 43,4 34,2 54,4 20,9 16,3 17,5 22,6 57,6 47,8 32,7 51,5 36,7 18,7 46,0 38,2 22,54 52
13 13 14 12 32,9 1,70 0
TOMH0
Detail
921367
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
144,2 96,2 85,6 34,0 68,0 78,5 18,2 44,0 29,5 157,9 130,4 20,4 109,1 60,3 30,6 102,6 76,0 62,52 52
13 13 14 12 51,3 2,56 0
TOPO0
Detail
150846
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
33,8 36,6 20,8 14,3 10,6 8,8 7,9 11,1 10,4 16,2 22,4 13,5 30,2 11,2 9,8 17,4 17,2 18,07 180
45 45 45 45 11,0 2,54 2
TOPO5
Detail
151204
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
30,7 31,5 19,1 12,9 8,9 7,4 6,8 9,5 8,5 14,4 19,7 11,8 26,9 9,8 8,2 15,3 15,1 15,93 180
45 45 45 45 9,6 2,58 2
TOPR0
Detail
151101
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
39,6 45,8 50,5 21,3 14,6 17,2 12,3 18,9 15,1 31,5 30,1 18,4 45,3 17,7 15,4 26,6 26,4 27,12 181
45 45 45 46 ~ 2,23 3
TOPR5
Detail
151235
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
41,7 43,0 39,5 20,8 15,6 15,3 9,4 16,2 16,0 27,9 32,4 18,1 41,4 17,2 13,9 26,1 24,5 24,53 182
45 45 46 46 16,8 2,38 1
TORE0
Detail
921395
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
110,2 77,0 46,0 37,4 37,4 34,7 18,9 24,2 80,4 61,0 79,9 111,8 77,8 36,5 40,7 84,3 59,6 38,31 52
13 13 14 12 48,0 1,96 0