Pb - TORO0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TORO0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 24,5 24,5 100,0 100,0 43,4 60,4 5
2 43,4 55,1 55,1 54,9 50,5 4
3 54,9 38,0 38,0 34,8 43,4 4
4 34,8 40,2 40,2 23,1 23,1 34,2 5
5 88,0 88,0 28,8 28,8 54,4 4
6 21,7 21,7 18,1 18,1 20,9 4
7 15,2 15,2 17,2 17,2 16,5 16,3 5
8 16,5 18,2 18,2 17,9 17,5 4
9 17,9 21,7 21,7 30,3 30,3 22,6 5
10 85,1 85,1 38,3 38,3 57,6 4
11 52,4 52,4 45,5 45,5 47,8 4
12 32,9 32,9 30,9 30,9 32,7 4