Pb - TOMH0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMH0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 151,0 151,0 150,0 150,0 125,0 144,2 5
2 125,0 70,3 70,3 111,0 96,2 4
3 111,0 77,7 77,7 57,4 85,6 4
4 57,4 28,5 28,5 20,2 20,2 34,0 5
5 21,8 21,8 153,0 153,0 68,0 4
6 67,6 67,6 73,1 73,1 78,5 4
7 17,6 17,6 13,2 13,2 29,2 18,2 5
8 29,2 64,0 64,0 23,4 44,0 4
9 23,4 12,0 12,0 72,3 72,3 29,5 5
10 115,0 115,0 278,0 278,0 157,9 4
11 74,0 74,0 147,0 147,0 130,4 4
12 15,0 15,0 8,6 8,6 20,4 4