Pb - TORE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TORE0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 116,0 116,0 106,0 106,0 102,0 110,2 5
2 102,0 63,1 63,1 50,3 77,0 4
3 50,3 44,8 44,8 40,7 46,0 4
4 40,7 44,5 44,5 21,8 21,8 37,4 5
5 18,7 18,7 69,8 69,8 37,4 4
6 24,1 24,1 38,0 38,0 34,7 4
7 21,0 21,0 15,0 15,0 21,6 18,9 5
8 21,6 23,4 23,4 32,9 24,2 4
9 32,9 128,0 128,0 46,1 46,1 80,4 5
10 39,2 39,2 102,0 102,0 61,0 4
11 29,7 29,7 131,0 131,0 79,9 4
12 111,0 111,0 110,0 110,0 111,8 4