As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TORO0
Detail
1021740
ZÚ, SMOva
(1942)
Ostrava Radvanice OZO
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,1 2,5 2,5 1,9 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 1,7 2,4 1,3 2,7 1,4 0,8 1,8 1,7 0,95 52
13 13 14 12 1,5 1,68 0
TOMH0
Detail
921363
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,8 2,4 2,5 2,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 4,3 1,3 2,6 1,6 1,3 2,7 2,0 1,08 52
13 13 14 12 1,8 1,59 0
TOPO0
Detail
150852
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,6 3,7 2,4 1,4 1,1 0,8 1,1 0,9 0,9 1,9 2,2 2,0 3,2 1,1 0,9 2,0 1,8 1,67 180
45 45 45 45 1,3 2,27 2
TOPO5
Detail
151198
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
3,3 3,1 1,9 1,2 0,9 0,7 0,9 0,7 0,8 1,7 1,9 1,8 2,8 0,9 0,8 1,8 1,6 1,49 180
45 45 45 45 1,1 2,28 2
TOPR0
Detail
151089
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,3 3,9 4,8 2,4 1,8 1,1 1,6 1,5 1,6 3,2 3,0 3,9 4,3 1,8 1,6 3,4 2,8 2,15 181
45 45 45 46 ~ 2,07 3
TOPR5
Detail
151229
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
4,4 4,1 4,1 2,1 1,4 1,0 1,3 1,3 1,5 2,9 2,7 4,0 4,2 1,5 1,3 3,2 2,6 2,09 182
45 45 46 46 1,9 2,14 1
TORE0
Detail
921383
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,1 2,6 2,3 1,7 1,1 1,2 1,1 0,8 1,0 1,4 2,3 1,7 2,7 1,3 1,0 1,8 1,7 0,81 52
13 13 14 12 1,5 1,59 0