As - TORO0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TORO0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,4 1,4 4,9 4,9 2,5 3,1 5
2 2,5 2,5 2,5 2,7 2,5 4
3 2,7 2,2 2,2 2,7 2,5 4
4 2,7 1,8 1,8 1,2 1,2 1,9 5
5 1,6 1,6 1,1 1,1 1,4 4
6 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 4
7 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 5
8 1,0 0,6 0,6 0,6 0,8 4
9 0,6 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 5
10 2,4 2,4 1,3 1,3 1,7 4
11 3,2 3,2 1,8 1,8 2,4 4
12 1,4 1,4 1,1 1,1 1,3 4