As - TORE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TORE0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,9 1,9 4,3 4,3 2,9 3,1 5
2 2,9 2,4 2,4 2,6 2,6 4
3 2,6 2,1 2,1 2,3 2,3 4
4 2,3 1,6 1,6 1,1 1,1 1,7 5
5 0,9 0,9 1,2 1,2 1,1 4
6 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 4
7 1,3 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 5
8 1,0 0,6 0,6 0,7 0,8 4
9 0,7 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 5
10 1,3 1,3 1,9 1,9 1,4 4
11 2,3 2,3 2,5 2,5 2,3 4
12 1,8 1,8 1,5 1,5 1,7 4