As - TOMH0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMH0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,6 1,6 4,1 4,1 2,5 2,8 5
2 2,5 2,3 2,3 2,9 2,4 4
3 2,9 2,2 2,2 2,4 2,5 4
4 2,4 2,3 2,3 1,5 1,5 2,2 5
5 0,8 0,8 1,8 1,8 1,3 4
6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 4
7 1,4 1,4 1,0 1,0 1,7 1,2 5
8 1,7 1,0 1,0 1,1 1,3 4
9 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 5
10 1,8 1,8 3,7 3,7 2,3 4
11 5,6 5,6 3,1 3,1 4,3 4
12 1,4 1,4 1,0 1,0 1,3 4