As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507871
ZÚ Ústí nL
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
6,7 6,5 3,8 0,6 0,2 0,4 0,7 0,7 1,4 5,0 7,7 8,9 5,6 0,4 0,9 7,2 3,5 3,58 52
13 13 14 12 1,7 4,07 0
ASVO0
Detail
345562
ZÚ Ústí nL
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,1 1,4 1,6 0,8 0,8 0,5 0,6 1,2 3,1 3,2 2,2 3,8 1,7 0,7 1,6 3,1 1,8 1,29 52
13 13 14 12 1,4 2,18 0