Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: ASVO0
Identifikace ISKO: 1615
Lokalita: Pha5-Svornosti
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZU se sidlem v Usti n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
Fax:.:
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stará zástavba, v přízemí budovy.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005
2 1 Cu [měd] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005 31.12.2007
2 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2005 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústi n/L-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312292159
E-mail: pavla.galova@zuusti.cz
Laboratoř č.2 ZÚ se sídlem v Ústi n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
Fax:.:
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Usti n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
Fax:.:
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz