As - ASVO0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Pha5-Svornosti
Měřicí program: ASVO0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,9 0,9 3,3 3,3 1,6 2,1 5
2 1,6 1,1 1,1 2,2 1,4 4
3 2,2 1,3 1,3 1,3 1,6 4
4 1,3 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 5
5 0,3 0,3 1,4 1,4 0,8 4
6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 4
7 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 0,6 5
8 0,9 0,7 0,7 3,1 1,2 4
9 3,1 2,9 2,9 3,7 3,7 3,1 5
10 4,0 4,0 1,8 1,8 3,2 4
11 2,8 2,8 1,8 1,8 2,2 4
12 2,3 2,3 5,4 5,4 3,8 4