As - ARER0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Pha5-Řeporyje
Měřicí program: ARER0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,6 3,6 9,9 9,9 5,3 6,7 5
2 5,3 7,2 7,2 7,3 6,5 4
3 7,3 1,9 1,9 1,8 3,8 4
4 1,8 0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 5
5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 4
6 0,7 0,7 0,3 0,3 0,4 4
7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 5
8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 4
9 0,8 1,4 1,4 2,3 2,3 1,4 5
10 5,5 5,5 6,3 6,3 5,0 4
11 11,2 11,2 4,0 4,0 7,7 4
12 6,7 6,7 11,6 11,6 8,9 4