TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Měřicí program: LTAN0, Tanvald
Identifikace ISKO: 1688
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 3,1 4,1 6,6 8,7 6,2 5,4 3,8 3,4 3,6 2,9 3,0 4,0 4,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 3,2 3,1 3,3 6,4 4,7 2,8 3,1 3,4 3,3 3,7 2,8 4,1 3,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 1,2 0,9 1,3 1,4 0,9 1,1 1,4 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 1,0
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 3,2 3,8 4,4 1,5 0,2 0,4 0,7 0,8 1,2 3,1 1,6 0,9 1,8
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 7,7 6,3 6,4 4,3 2,2 2,1 0,5 1,6 2,9 3,0 1,0 3,1 3,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 15,4 14,6 19,9 16,6 11,6 9,7 4,4 5,9 17,8 22,6 8,4 11,8 13,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4