Cd - LTAN0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Tanvald
Měřicí program: LTAN0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,4 2,4 13,2 13,2 7,0 7,7 5
2 7,0 6,0 6,0 5,4 6,3 4
3 5,4 8,7 8,7 2,8 6,4 4
4 2,8 5,4 5,4 3,8 3,8 4,3 5
5 2,5 2,5 1,0 1,0 2,2 4
6 2,6 2,6 1,8 1,8 2,1 4
7 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 5
8 0,6 2,5 2,5 1,4 1,6 4
9 1,4 2,4 2,4 5,7 5,7 2,9 5
10 1,3 1,3 3,4 3,4 3,0 4
11 0,1 0,1 1,3 1,3 1,0 4
12 3,9 3,9 2,5 2,5 3,1 4