Pb - LTAN0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Tanvald
Měřicí program: LTAN0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,0 5,0 27,4 27,4 7,3 15,4 5
2 7,3 15,5 15,5 36,7 14,6 4
3 36,7 9,2 9,2 13,9 19,9 4
4 13,9 18,4 18,4 16,2 16,2 16,6 5
5 7,8 7,8 14,0 14,0 11,6 4
6 11,6 11,6 6,7 6,7 9,7 4
7 4,0 4,0 4,8 4,8 3,0 4,4 5
8 3,0 7,0 7,0 9,9 5,9 4
9 9,9 8,1 8,1 47,3 47,3 17,8 5
10 13,1 13,1 18,7 18,7 22,6 4
11 1,0 1,0 13,5 13,5 8,4 4
12 15,0 15,0 8,5 8,5 11,8 4