As - LTAN0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Tanvald
Měřicí program: LTAN0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,1 1,1 5,5 5,5 2,6 3,2 5
2 2,6 3,9 3,9 7,4 3,8 4
3 7,4 2,4 2,4 3,4 4,4 4
4 3,4 1,1 1,1 0,2 0,2 1,5 5
5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 4
6 0,7 0,7 0,0 0,0 0,4 4
7 0,3 0,3 1,1 1,1 0,5 0,7 5
8 0,5 1,0 1,0 0,7 0,8 4
9 0,7 0,9 0,9 2,4 2,4 1,2 5
10 3,0 3,0 3,8 3,8 3,1 4
11 1,3 1,3 1,1 1,1 1,6 4
12 0,5 0,5 1,2 1,2 0,9 4