UULM, Ústí n.L.-město

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: UULM
Název: Ústí n.L.-město
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ): Ústí nad Labem
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Dlouhá
400 01 Ústí n. Labem
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 39´ 39.941" sš 14° 2´ 35.027" vd
Nadmořská výška: 147 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Prostranství mezi budovami - rovina - okolo travnatá plocha, místní komunikace (parkovací místa).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
UULMA Automatizovaný měřicí program
UULMM Manuální měřicí program
UULMP Měření PAHs
UULMX Měření ultrafine particles
UULMZ Měření EC a OC v PM2.5
UULM5 Měření těžkých kovů v PM2.5
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2005 Datum zániku: