Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UULMM
Identifikace ISKO: 1969
Lokalita: Ústí n.L.-město
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 NH4 + [amonné ionty ] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 Ca2+ [vápenaté ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 K+ [draselné ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 Mg<sub>2+</sup> [hořečnaté ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
2 1 Na+ [sodné ionty] IC [iontová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Laboratoř č.2 TÜVDresden

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 47270605
Fax:.: 472706024
E-mail: nikolova@chmi.cz