Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UULMX
Identifikace ISKO: 1950
Lokalita: Ústí n.L.-město
Typ měřicího programu: Měření ultrafine particles
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM1 [jemné částice PM1] MAAP [absoprpční fotometrie typ Multi-Angle] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1min 01.01.2012
1 1 F_010 [frakce prachu 10-20 nm] SMPS [skenování počtu pohyblivých částic] p/cm3 Ne Ne 0 Ne 5min 01.01.2012
1 1 F_020 [frakce prachu 20-30 nm] SMPS [skenování počtu pohyblivých částic] p/cm3 Ne Ne 0 Ne 5min 01.01.2012
1 1 F_030 [frakce prachu 30-50 nm] SMPS [skenování počtu pohyblivých částic] p/cm3 Ne Ne 0 Ne 5min 01.01.2012
1 1 F_050 [frakce prachu 50-70 nm] SMPS [skenování počtu pohyblivých částic] p/cm3 Ne Ne 0 Ne 5min 01.01.2012
1 1 F_070 [frakce prachu 70-100 nm] SMPS [skenování počtu pohyblivých částic] p/cm3 Ne Ne 0 Ne 5min 01.01.2012
1 1 F_100 [frakce prachu 100-200 nm] SMPS [skenování počtu pohyblivých částic] p/cm3 Ne Ne 0 Ne 5min 01.01.2012
1 1 F_200 [frakce prachu 200-800 nm] SMPS [skenování počtu pohyblivých částic] p/cm3 Ne Ne 0 Ne 5min 01.01.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
Fax:.: 472 706 024
E-mail: bitter@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz