Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UULM5
Identifikace ISKO: 1971
Lokalita: Ústí n.L.-město
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM2.5
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 TÜVDresden

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 47270605
Fax:.: 472706024
E-mail: nikolova@chmi.cz