Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: LLIV0
Identifikace ISKO: 1546
Lokalita: Liberec-Vratislavice
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Liberci
U Sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 482 411 600
Fax:.: 482 411 601
E-mail: pilatova@zulib.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.03.2004
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Liberci
U sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 482 411 600
Fax:.: 482 411 601
E-mail: bernath@zulib.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Liberci
U Sila 1139
46311 Liberec
Tel.: 482 411 600
Fax:.: 482 411 601
E-mail: pilatova@zulib.cz