Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LLIM0
Detail
342946
ČHMÚ
(1613)
Liberec-město
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
11,8 23,7 19,0 14,6 10,2 5,5 5,8 6,6 10,7 13,3 16,9 7,4 18,1 10,1 7,7 12,5 12,0 10,69 240
60 59 62 59 8,9 2,17 3
LLIV0
Detail
255494

(1546)
Liberec-Vratislavice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
12,1 11,2 12,1 9,6 15,5 13,7 12,1 13,5 14,6 12,9 11,0 13,8 13,6 ~ 288
28 81 87 92 ~ ~ 58