Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LLIM0
Detail
342943
ČHMÚ
(1613)
Liberec-město
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 0,78 240
60 59 62 59 0,4 2,71 3
LLIV0
Detail
255491

(1546)
Liberec-Vratislavice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 ~ 288
28 81 87 92 ~ ~ 58