Cd - LLIM0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Liberec-město
Měřicí program: LLIM0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 3,4 1,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,8 1,9 0,6 3,4 20
2 1,2 0,4 0,1 0,1 0,9 0,4 0,4 0,1 0,2 0,6 0,3 1,1 0,6 0,5 1,1 2,0 1,3 0,7 1,7 0,7 2,0 19
3 2,2 1,8 0,8 0,3 0,9 1,3 0,5 0,4 0,3 1,1 0,5 0,2 0,3 0,2 1,1 0,6 0,5 0,2 1,0 0,9 0,6 0,8 2,2 21
4 0,5 0,3 0,7 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 0,6 1,2 0,6 0,5 0,2 3,0 2,0 1,5 0,7 3,0 20
5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,1 0,4 0,3 0,7 7,0 1,0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,8 7,0 19
6 0,1 0,1 1,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 1,0 1,3 1,4 0,4 1,7 20
7 0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 0,2 0,6 21
8 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,9 0,2 0,9 0,6 0,2 0,6 0,3 0,3 0,5 0,1 0,7 0,3 0,6 0,4 0,9 21
9 0,8 0,9 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 0,4 0,5 0,7 0,4 0,9 20
10 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,6 1,9 0,6 0,3 0,4 1,0 0,4 0,3 0,5 0,6 2,5 1,0 0,6 2,5 18
11 0,7 0,5 0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 0,8 2,2 2,1 0,6 0,6 1,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 1,6 0,1 0,7 2,2 20
12 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,5 0,6 0,8 0,2 0,3 0,1 0,1 5,5 0,4 4,4 0,8 0,1 0,7 0,3 0,1 0,2 0,7 5,5 21