As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LLIM0
Detail
342949
ČHMÚ
(1613)
Liberec-město
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,2 4,6 4,6 2,3 1,3 0,7 0,5 1,0 1,2 2,4 3,0 1,8 4,2 1,4 0,9 2,4 2,2 2,17 240
60 59 62 59 1,4 2,91 3
LLIV0
Detail
255497

(1546)
Liberec-Vratislavice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 ~ 288
28 81 87 92 ~ ~ 58