BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TOMHP
Detail
512345
ZÚ, SMOva
(1716)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření PAHs
HPLC
Xm 13,2 6,2 4,3 1,4 0,8 1,1 0,5 0,4 2,3 4,0 2,0 17,2 4,4 10,26 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 1,6 3,77 1
TOPOP
Detail
40079
ČHMÚ
(1537)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření PAHs
GC-MS
Xm 14,1 8,7 3,7 1,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,7 4,2 5,2 6,4 3,8 6,23 117
mc 10 9 11 9 10 8 10 11 10 10 9 10 1,2 5,39 3
TOPRP
Detail
336007
ČHMÚ
(1538)
Ostrava-Přívoz
Měření PAHs
GC-MS
Xm 16,2 12,9 6,1 2,3 1,0 1,2 0,7 0,6 1,8 7,4 9,2 9,2 5,7 8,49 118
mc 10 9 10 10 10 9 10 11 10 10 9 10 2,4 3,87 3
TOREP
Detail
512225
ZÚ, SMOva
(1713)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření PAHs
HPLC
Xm 24,4 9,2 10,1 1,9 1,7 1,3 0,7 2,5 4,3 7,9 5,9 15,9 7,2 8,12 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 3,5 3,83 1