BaP - TOPOP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měřicí program: TOPOP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 10,4 15,2 6,5 9,5 14,3 6,1 17,1 39,8 15,1 8,0 14,1 39,8 10
2 2,6 15,1 11,8 7,3 3,7 32,7 3,9 1,8 1,7 8,7 32,7 9
3 1,1 3,8 11,4 10,1 1,7 1,4 1,2 4,6 1,0 1,3 1,0 3,7 11,4 11
4 2,0 1,5 0,9 3,8 2,6 0,6 0,4 1,3 0,1 1,5 3,8 9
5 0,2 1,0 1,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 1,2 10
6 0,5 0,9 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,4 0,9 8
7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,3 0,5 10
8 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 11
9 0,6 1,5 0,4 1,1 0,1 0,9 0,7 0,1 0,3 1,3 0,7 1,5 10
10 3,7 5,8 11,5 4,7 5,4 4,3 0,9 1,2 4,5 1,4 4,2 11,5 10
11 1,2 2,9 1,5 1,0 4,5 7,6 1,0 23,1 3,7 5,2 23,1 9
12 7,3 1,8 15,0 1,6 3,2 2,7 5,9 13,7 6,2 6,1 6,4 15,0 10