BaP - TOMHP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMHP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 15,0 15,0 12,0 15,0 11,0 13,2 15,0 5
2 1,6 18,0 5,7 3,0 0,9 6,2 18,0 5
3 6,3 4,7 0,9 8,5 1,3 4,3 8,5 5
4 0,9 1,9 2,6 0,5 1,2 1,4 2,6 5
5 0,6 1,6 0,6 0,4 0,4 0,8 1,6 5
6 1,8 1,0 0,5 1,3 1,1 1,1 1,8 5
7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,7 0,5 0,7 5
8 1,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 1,2 6
9 4,8 1,5 1,4 2,0 2,6 2,3 4,8 5
10 4,6 7,3 4,6 0,7 3,5 4,0 7,3 5
11 0,4 0,9 4,5 0,8 3,7 2,0 4,5 5
12 1,7 1,0 2,5 77,0 3,9 17,2 77,0 5