BaP - TOREP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TOREP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 33,0 22,0 14,0 17,0 38,0 24,4 38,0 5
2 11,0 25,0 7,1 1,5 0,1 9,2 25,0 5
3 8,2 13,0 9,2 8,4 13,0 10,1 13,0 5
4 2,9 1,6 3,2 1,0 0,6 1,9 3,2 5
5 3,6 1,3 1,2 1,1 1,1 1,7 3,6 5
6 2,3 1,1 1,1 1,5 0,7 1,3 2,3 5
7 1,5 0,8 0,6 0,5 0,2 0,7 1,5 5
8 1,5 3,3 0,7 3,2 4,8 0,2 2,5 4,8 6
9 6,0 1,1 5,0 7,3 4,5 4,3 7,3 5
10 5,9 10,0 7,4 11,0 6,2 7,9 11,0 5
11 6,6 5,0 5,3 4,8 8,8 5,9 8,8 5
12 19,0 11,0 25,0 9,8 19,0 15,9 25,0 5